Algemene voorwaarden

We hebben de Algemene Voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk voor je opgeschreven. En als iets niet duidelijk is, staat onze klantenservice voor je klaar om te helpen. 

Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden 

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Sooco.nl. 

Sooco 

Parallelweg 44

7161 AG Neede

Telefoon: +31 (0)545 - 25 10 45 

bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur 

Website: www.sooco.nl 

Email: klantenservice@sooco.nl 

KvK: 06059765 

BTW: NL008667500B01 

Artikel 2 - Toepasselijk recht 

1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

Artikel 3 - Bestelling / levering 

1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Sooco direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden. 

3. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Sooco bevestigd via e-mail. 

4. Wij streven ernaar om het product binnen 2-5 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk doordat het artikel tijdelijk fysiek niet op voorraad is, er om een andere reden vertraging is of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 72 uur op werkdagen bericht. Er wordt een alternatief aangeboden of het geld wordt teruggestort. 

5. Voor leveringen binnen Nederland worden € 3,95 verzendkosten in rekening gebracht wanneer de bestelwaarde onder €40,- ligt. Binnen Europa worden andere tarieven gehanteerd. Deze kan je vinden op onze klantenservice pagina. 

6. Het bestelde artikel wordt na betaling per post naar het afleveradres verzonden. Het artikel wordt binnen 24 uur op werkdagen voor het eerst aangeboden. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) jou in ontvangst wordt genomen. Mocht je niet aanwezig zijn op het moment van levering, dan wordt de bestelling bij buren afgeleverd. Je ontvangt een bericht waarop staat vermeld bij welke buren je het pakket kunt afhalen. Lukt dit ook niet? Dan laat de bezorger tevens een bericht voor je achter. Hierop vind je een “niet-thuis-code”, waarmee je dezelfde dag tot 24:00 uur online kunt aangeven wanneer de bezorger een tweede keer langs kan komen. Hiervoor dien je een MijnPakket account aan te maken. Als je niets aangeeft, komt de bezorger de volgende werkdag langs op een willekeurige tijd. Lukt het bij de tweede levering niet om jouw pakket te ontvangen, dan kun je het pakket afhalen bij het dichtstbijzijnde PostNL kantoor. Je hebt hiervoor twee weken de tijd. Als je niet-bestelde of verkeerde artikelen ontvangt, stel dan Sooco direct op de hoogte per e-mail via klantenservice@sooco.nl. Eventuele onjuistheden worden direct door Sooco opgelost. 

7. Eventuele onjuistheden van en door Sooco aan jou vermelde gegevens moet je direct aan Sooco melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van jouw gegevens die je aan Sooco hebt verstrekt. 

8. Het artikel blijft eigendom van Sooco totdat het artikel volledig is betaald. Sooco behoudt zich het recht van levering voor. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien je al wat je op grond van enige overeenkomst aan Sooco verschuldigd bent, hebt voldaan. 

Artikel 4 - Prijzen / betaling 

1. De prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro’s en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop. 

2. Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Sooco is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer)fouten in haar website. 

4. Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd. Sooco behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

5. Betaling van artikelen van Sooco kun je doen via iDEAL, Mastercard, Visa, per bankoverschrijving, Mister Cash, Giro Pay of Sofort Banking. Betalen via iDEAL wil zeggen dat je betaalt via je eigen telebankiersysteem. Hieraan werken de volgende banken mee: ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS Bank, ASN Bank, RegioBank, Van Lanschot Bankiers, Knab en Triodos Bank. 

6. Sooco is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten. 

7. Bij alle betaalmethoden maakt Sooco gebruik van MultiSafePay. Deze internet payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Je gegevens worden gecodeerd en beveiligd verstuurd. Als MultiSafePay de betaling heeft ontvangen en gecontroleerd, ontvangt Sooco een akkoord en wordt je bestelling verwerkt. 

8. Alle creditcardinformatie wordt niet opgeslagen in een database en na gebruik direct verwijderd uit onze administratie. Creditcards worden gecontroleerd door onze internet payment provider MultiSafePay. 

9. In sommige gevallen kan om extra informatie worden gevraagd. 

10. De orderbevestiging wordt verstuurd naar jouw e-mail. Daarom is het belangrijk dat je het juiste e-mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geeft Sooco aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat de order is ontvangen. 

Artikel 5 - Retourneren en service 

1. Je hebt een zichttermijn van veertien dagen op de eerstvolgende dag na aflevering van de bestelling. Wij raden je aan de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren. Je kunt de bestelling binnen Nederland gratis retourneren. Je vult hiervoor het retourformulier in. 

2. Tijdens het zichttermijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet je het product - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Sooco retourneren. 

3. Als een artikel zichtbaar is gebruikt, bijvoorbeeld door zolen waarop gelopen is, neemt Sooco het artikel niet terug. 

4. Na ontvangst en controle van de retourzending word je per e-mail middels een bevestiging ervan op de hoogte gebracht. Het bedrag wordt binnen vier á vijf werkdagen na ontvangst van de creditnota door Sooco teruggestort. 

5. Een terugboeking verloopt via onze internet payment provider MultiSafePay. Zij schrijven het bedrag binnen enkele werkdagen bij op de rekening waarvan je de aankoop hebt voldaan. 

6. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per e-mail via klantenservice@sooco.nl of per telefoon via +31 (0)545 - 25 10 45. Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur op je klacht. 

7. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat je na aankoop een materiaal- of productiefout ontdekt. Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@sooco.nl. We reageren binnen 24 uur (op werkdagen) op jouw klacht en nemen deze direct in behandeling. 

Je hebt de mogelijkheid om de bestelling binnen 14 dagen gratis te retourneren, mits deze voldoet aan de retourvoorwaarden (ongebruikt en met originele schoenendoos). Hiervoor vul je het retourformulier in. 

8. De algemene garantie is alleen geldig met bon / betalingsbewijs en binnen zes maanden na aankoop. 

9. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn (zie artikel 6 voor meer informatie), worden vakkundig opgelost. Zodra er een langere termijn is verstreken of een gehele vergoeding niet meer op zijn plaats is, ontvang je een korting op het aankoopbedrag. Als reparatie niet mogelijk is, ontvang je een vervangend product of krijg in overleg (een deel van) je betaling terug. 

10. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn: slijtage van zolen en hakken; kale neuzen; kapotte ritsen; loslaten van applicaties en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken die de verkoper niet verwijtbaar zijn. Zie artikel 6 voor uitgebreide toelichting. 

11. Indien sprake is van terugbetaling, zal Sooco het bedrag na retourzending zo spoedig mogelijk terug storten. 

12. Gebruik het retouradres zoals vermeld op het retourformulier. 

Artikel 6 - Garantie 

Sooco biedt maximaal zes maanden garantie op online aankopen. Deze periode gaat in vanaf de datum van aankoop. De hoogte van jouw garantie is afhankelijk van het aantal maanden dat je jouw aankoop bezit en de klacht. Zodra de termijn van zes maanden is verstreken, is een garantie vanuit Sooco niet meer mogelijk. In sommige gevallen is dan de fabrieksgarantie nog wel van toepassing. Een klacht wordt in behandeling genomen wanneer foto’s van de klacht(en), een foto van het gehele paar schoenen en een foto van de onderkant van de schoen naar klantenservice@sooco.nl wordt gemaild. Sooco bepaalt of de garantie van toepassing is en stelt de hoogte van de korting, de wijze van de reparatie en / of verzending vast. Zodra de klacht is gegrond en je het te vervangen artikel retourneert, moet het zijn voorzien van een verpakking die transportschade voorkomt. Let op: je hebt het aankoopbewijs nodig om garantie op te vragen. 

Onderstaande punten vallen niet onder de garantie: 

• Beschadigingen van buitenaf, die waarneembaar zijn op boven- en/of ondermateriaal; 

• Beschadigingen van lakmaterialen, ritsen en overige applicaties; 

• Als de schoen niet in originele staat verkeerd, door bijvoorbeeld reparaties van de schoenmaker; 

• Inwerking van vocht en hitte van buitenaf; 

• Klachten als gevolg van overmatige transpiratie en afgeven van kleur; 

• Beschadigingen door verkeerd gebruik van onderhoudsmiddelen; 

• Uitgedroogd (leer)materiaal (door geen gebruik onderhoudsmiddelen); 

• (Stoffen) schoenen die in de wasmachine zijn gewassen. 

Neem voor vragen contact op met de klantenservice via +31(0)545-251045 of klantenservice@sooco.nl. 

Artikel 7 - Privacyreglement 

1. Sooco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Sooco zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. 

2. Je persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Sooco, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Sooco verstrekt geen gegevens aan derden waardoor jouw privacy in het geding komt. Als je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, is het mogelijk om je – na elke mailing die je ontvangt – uit te schrijven. 

Artikel 8 - Wijzigingen / Bepalingen 

1. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. 

2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sooco in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Sooco gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

3. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet kan worden toegerekend aan Sooco, omdat het niet aan ons te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Sooco of bij haar toeleveranciers. 

4. Niets van deze site mag door derden zonder expliciete toestemming van Sooco gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Sooco Webshop BV. 

5. De Algemene Voorwaarden zijn als PDF te downloaden.